Αρχική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο  ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή Λογιστικών Φοροτεχνικών υπηρεσιών από το 1987.

Με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό οποίο συνεχώς επιμορφώνεται προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει τις αυξημένες απαιτήσεις των Φορολογικών θεμάτων  Με σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό αιχμής το γραφειο πρωτοστατεί στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για εκπλήρωση των σχεδιασμένων πρωτοβουλιών .

Το στελεχικό δυναμικό της εταιρείας απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό Λογιστών Α & Β  Τάξης πτυχιούχων ανωτάτων σχολών με πολυετή εμπειρία και γνώση σε όλο το φάσμα των Λογιστικών Φορολογικών Υπηρεσιών.

Με βάση την εμπειρία και την γνώση μας έχουμε δημιουργήσει δυο γενικές υπηρεσίες προς Ιδιώτες και προς Επιχειρήσεις. Βασιζομένη στην υψηλή ποιότητα Λογιστικών Φορολογικών Υπηρεσιών ο στόχος μας είναι η αποφυγή κατά το δυνατόν και στα πλαίσια των ελληνικών νόμων της υπέρμετρης φορολόγησης και στην εξεύρεσή αξιόπιστων λύσεων.

Η επιτυχία της συνεργασίας μας βασίζεται στην πολυετή πείρα μας στην συνέπεια στην αξιοπιστία και στην εχεμύθεια μας.

Ετικέτες: Φοροτεχνικό, Λογιστικό, ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Α & Β Τάξης, Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Δηλώσεις φόρου εισοδήματος, Ε1 & Ε2, ΕΝΦΙΑ, Εργασιακά θέματα, Υποβολή Α.Π.Δ., Φορολογικές δηλώσεις, Φόρος ακίνητης περιουσίας