Απίστευτη ταλαιπωρία στις εφορίες για συμψηφισμούς ΕΝΦΙΑ

Στις ουρές χιλιάδες φορολογούμενοι ενώ είναι εφικτός ο αυτόματος συμψηφισμός

Σε μια απίστευτη ταλαιπωρία υποβάλλονται καθημερινά στις εφορίες χιλιάδες φορολογούμενοι. Και μάλιστα χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο αφού συνωστίζονται για να συμψηφίσουν επιστροφές φόρων με νέες φορολογικές οφειλές ενώ τεχνικά οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων Εσόδων έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι εφικτοί οι αυτόματοι συμψηφισμοί.

Στις εφορίες των μεγάλων αστικών κέντρων ακόμη και μια ώρα πριν ανοίξουν οι εφορίες οι φορολογούμενοι πηγαίνουν και δημιουργούν ουρές. Όταν ανοίξει η εφορία πηγαίνουν στο τμήμα Εσόδων όπου εκεί δημιουργείται μια άτυπη λίστα αναμονής όπου γράφουν το όνομά τους στη σειρά. Συνήθως οι εφορίες κλείνουν πολύ γρήγορα ακόμη και πριν τις 8 το πρωί- τη λίστα αναμονής με 50 ή το πολύ 60 φορολογούμενους οι οποίοι τελικά για να εξυπηρετηθούν φθάνουν να μένουν στην εφορία ακόμη και μέχρι να κλείσει η εφορία μετά το μεσημέρι. Και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 2016 και έχουν επενδυθεί εκατομμύρια για να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, να αποσυμφορηθούν οι εφορίες και οι φορολογούμενοι να εξυπηρετούνται διαδικτυακά.

Οι μαζικές επισκέψεις τις τελευταίες ημέρες στα τμήματα Εσόδων των εφοριών οφείλονται στις αιτήσεις συμψηφισμού του ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι με τις επιστροφές φόρου εισοδήματος που έχουν εκκαθαριστεί. Και όμως για αυτήν την απλή διαδικασία συνωστίζονται στις εφορίες. Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που δεν έχουν χρόνο για να περιμένουν στην ουρά και θα αναγκαστούν να πληρώσουν την πρώτη ή και περισσότερες δόσεις του ΕΝΦΙΑ προκειμένου να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και θα επισκεφθούν αργότερα την εφορία όταν οι ουρές θα έχουν μικρύνει.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αυτόματο συμψηφισμό οφειλών. Έγινε τον περασμένο ∆εκέμβριο και ήταν επιτυχημένος αφού πολλοί φορολογούμενοι γλίτωσαν ταλαιπωρία αλλά και εκταμίευση ποσών από τους δοκιμαζόμενους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς

Πηγή: capital.gr