Η ανάλυση των στατιστικών του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στοιχεία και συγκρίσεις των ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 και 2015

Η Γ.Γ..Ε. (∆ΗΛΕ∆) κοινοποίησε χθες (σ.σ. 13.9.2016) στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2016 και συγκρίσεις με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2015. ∆είτε εδώ την πλήρη έκθεση της ∆ΗΛΕ∆.

Ας δούμε όμως ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την εν λόγω παρουσίαση της ∆ΗΛΕ∆:

► Από τον πίνακα της κλιμάκωσης του φόρου προκύπτει ότι 6 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. πάνω από 300.000 ευρώ.

► Τα νομικά πρόσωπα που πλήρωσαν (ή θα πληρώσουν) ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ είναι 37.

► Ποσά άνω των 100.000 ευρώ θα πληρώσουν 97 φυσικά πρόσωπα.

► Το λιγότερο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (48 εκ.), πληρώνουν οι φορολογούμενοι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενώ τον περισσότερο η περιφέρεια της Αττικής.

► Ο υψηλότερος ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε σε φορολογούμενο (σ.σ. στη ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) ανήλθε στο ποσό των 8.388.228 ευρώ και αφορά φυσικά νομικό πρόσωπο. Το αμέσως χαμηλότερο αλλά εξίσου υψηλόποσό βεβαιώθηκε στη ∆.Ο.Υ. Ψυχικού και ανήλθε στο ποσό των 7.564.774 ευρώ.

► Ο συνολικός αριθμός των δόσεων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016 είναι 28.573.091.

► Οι φορολογούμενοι στους οποίους υπήρξε μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση από το έτος 2015 στο έτος 2016 ήταν 2.393.746.

► Οι φορολογούμενοι οι οποίοι δικαιούνται απαλλαγής (50% ή 100) είναι στο σύνολό τους 1.363.658ενώ οι απαλλαγές "κοστίζουν" στο ∆ημόσιο μόνο 84 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

► Οι φορολογούμενοι οι οποίοι πληρώνουν συμπληρωματικό φόρο είναι 502.894, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών, αγγίζει τα 607 δις. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι απουσιάζει από τα στατιστικά η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των φορολογουμένων της χώρας.

► Το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 που βεβαιώθηκε ανήλθε στο ποσό των 3,179 δις ευρώ, δηλαδή 71 εκατομμύρια ευρώ μικρότερο σε σχέση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2015. Από το σύνολο του ποσού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016, το 80% είναι ο κύριος φόρος, ενώ το 20% είναι ο συμπληρωματικός

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 Ποσοστό
Κύριος

2,618,702,086.03 

80.13% 

Συμπληρωματικός

649,371,032.77 

19.87% 

     

 

 

 

                                     

                                       3,268,073,118.80

► Το 2016 λόγω της μείωσης του αφορολογήτου για το συμπληρωματικό φόρο (σ.σ. από 300.000 σε 200.000 ευρώ), επιβαρύνθηκαν με συμπληρωματικό φόρο 164.706 περισσότεροι φορολογούμενοι.

► Το 2016 απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (50% ή 100%), έλαβαν 47.240 λιγότεροι φορολογούμενοι.

► Από τους 7.424.656 φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) δεν θα πληρώσουν καθόλου ΕΝ.Φ.Ι.Α., 1.061.467 φορολογούμενοι (είτε γιατί το εκκαθαριστικό είναι μηδενικό είτε γιατί είναι μικρότερο του ενός ευρώ). 

Πηγή: taxheaven.gr