Μονόδρομος η παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Η παράταση μπορεί να δοθεί με απόφαση υπουργού και δεν απαιτείται νομοθετική παρέμβαση

∆εδομένη θεωρείται πλέον η παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αφού η ροή υποβολής συνεχίζει να μην είναι αυτή που θα έπρεπε έτσι ώστε να υποβληθεί το σύνολο αυτών εντός της υφιστάμενης προθεσμίας.

Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι η παράταση μπορεί να δοθεί με απόφαση υπουργού και δεν απαιτείται νομοθετική παρέμβαση. Ωστόσο —όπως πάγια γίνεται τα τελευταία χρόνια— η οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να έχει και την έγκριση των θεσμών.

Μέχρι αυτή την ώρα έχουν υποβληθεί περίπου 3.530.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων, ενώ σε ένα πολύ αισιόδοξο σενάριο που φαντάζει σχεδόν ουτοπικό —και εφόσον δουλεύει σωστά και χωρίς προβλήματα το taxis— οι υποβολές μέχρι το τέλος του μήνα δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 5 με 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις.

Σε ό,τι αφορά στις δηλώσεις νομικών προσώπων τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, αφού μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 40.000 δηλώσεις από τις 230.000 περίπου που αναμένεται να υποβληθούν. ∆ηλαδή έχει υποβληθεί περίπου το 17% του συνολικού αριθμού των δηλώσεων. Ένας λόγος που συμβάλει στον μικρό αριθμό υποβολής των δηλώσεων νομικών προσώπων αποτελεί και η διάταξη που προβλέπει την πληρωμή της πρώτης δόσης το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης και γι ́ αυτό οι επιχειρήσεις φαίνεται να επιλέγουν την υποβολή της δήλωσης όσο το δυνατό πιο κοντά στην καταληκτική προθεσμία (σ.σ. 30.6). Βέβαια, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να δημιουργηθεί μεγαλύτερος συνωστισμός στο Taxis, γεγονός που η Γ.Γ.Π.Σ. προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες και ενισχύοντας τα συστήματά της.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα, είναι η 15η Ιουλίου 2016.

Πηγή: taxheaven.gr