Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική διαδικασία για την δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την ευκαιρία να σβήσουν οριστικά τις οφειλές τους στους δήμους από πρόστιμα και αναδρομικές επιβαρύνσεις της τελευταίας 5ετίας δηλώνοντας τα ξεχασμένα τετραγωνικά μέτρα στους δήμους έως 30/9/2020.