Τι σημαίνει για την τσέπη μας η απόφαση του ΣτΕ για ακύρωση του ΕΝΦΙΑ σε 4 περιοχές

Για ποιες περιοχές ισχύει η αλλαγή αντικειμενικών τιμών

Του Παναγιώτη Στάθη

Την ουσιαστική ανικανότητα -ή πολιτική σκοπιμότητα- της πολιτείας να προσδιορίσει τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων με βάση την πραγματική κατάσταση στην κτηματαγορά, αλλά και τελικά την συνολική αδικία σε βάρος των φορολογούμενων που καλούνται να πληρώσουν έναν άδικο φόρο, αντικατοπτρίζει η απόφαση βόμβα του Β ́ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε παράνομο τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ σε τέσσερις (κατά βάσιν) ακριβές περιοχές της χώρας, ιδιοκτήτες ακινήτων στις οποίες είχαν προσφύγει ενώπιον του.

Επί της ουσίας:

- Το υπουργείο Οικονομικών είναι υποχρεωμένο μέσα σε 45 μέρες να αλλάξει αντικειμενικές τιμές σε Φιλοθέη, Ψυχικό, Βουτζά και ∆ελφούς Αμφίσσης. Κατ' επέκταση όμως θα όφειλε να πράξει το ίδιο και για δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας στις οποίες το υπουργείο Οικονομικών τον Μάιο του 2015 επέλεξε να τις αφήσει αμείωτες. Επίσης, πιθανόν θα πρέπει να εφαρμόσει το ίδιο και για όλες τις άλλες όπου δεν έλαβε υπόψη τις υποδείξεις των τοπικών φορέων, όπως απαιτείται σύμφωνα με την απόφαση.

- Η απόφαση δεν αφορά τις άλλες περιοχές της χώρας, αλλά με δεδομένο πως έχουν προσφύγει χιλιάδες πολίτες από κάθε πλευρά της Ελλάδας, οδηγεί νομοτελειακά σε ανάλογες αποφάσεις. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το ίδιο το ∆ικαστήριο πριν από λίγες εβδομάδες με σειρά αποφάσεών του, προδικαστικού χαρακτήρα, έδωσε "οδηγίες" στους πολίτες που προσφεύγουν προκειμένου να μπορούν να θεμελιώσουν έννομο συμφέρον, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη διαχρονική σχέση τους με το ακίνητο που υπόκειται σε καταβολή ΕΝΦΙΑ την οποία και πρέπει να έχουν πάντα επικαιροποιημένη. ∆ηλαδή να μπορούν να προσκομίζουν Ε9, κτηματολόγιο και λοιπά.

Παρόλα αυτά:

-οι πολίτες δε θα πάρουν ούτε ευρώ πίσω από όσα άδικα, σύμφωνα με τις αποφάσεις, πλήρωσαν ή συνεχίζουν να πληρώνουν. Κι αυτό γιατί και πάλι κατά το δικαστήριο το "δημόσιο συμφέρον" προηγείται. Εν ολίγοις δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού του 2016.

-έτσι έκριναν ότι η ακύρωση των αντικειμενικών αξιών έχει ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 που έφτασε η υπόθεση στο ΣτΕ, και όχι από τον Μάιο του 2015 ή ούτε καν από 1.1.2016 που ίσχυαν οι νέες τιμές. Αν το έκανε αυτό, ο ΕΝΦΙΑ του 2016 που υπολογίζεται στην τιμή ζώνη που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου θα έβγαινε άκυρος και θα έπρεπε να επιστραφούν χρήματα στους πολίτες. Επίσης θα έβγαινε άκυρος και ο φόρος μεταβίβασης για αγοραπωλησίες μετά τον Μάιο του 2015. ∆ικαίωμα επιστροφής φόρου μεταβίβασης θα έχουν μόνον οι ιδιοκτήτες ακινήτων που άλλαξαν χέρια μετά τις 8.6.2016, ημερομηνία δηλαδή που έφτασαν οι υποθέσεις να συζητηθούν στο δικαστήριο.

-Επίσης αν αλλάξουν οι αντικειμενικές έως την 31.12.2016, όπως απαιτεί το δικαστήριο, τότε ο ΕΝΦΙΑ του 2017 θα υπολογιστεί στις τιμές που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου. Όμως και πάλι μπορεί οι ιδιοκτήτες που δικαιώθηκαν ή θα δικαιωθούν να μην έχουν όφελος, αφού το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να αλλάξει τα ποσά και τους συντελεστές υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, και να παίρνει το ποσό που εκείνο θέλει συνολικά.

∆ιαβάστε ακόμα:
Απόφαση-χαστούκι για τον ΕΝΦΙΑ από το ΣτΕ -τον "ακυρώνει" σε 4 περιοχές

Πηγή:capital.gr