Επιστροφές ΦΠΑ

Φορολογικές

Φορολογικές

  • Μελέτη φοροτεχνικής κατάστασης του πελάτη
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Συμβουλές για την επιλογή μορφής εταιρείας
  • Επιστροφές ΦΠΑ
  • Διεκπεραίωση ελέγχων για ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΔΟΥ