Λογιστικές

  • Τήρηση απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων
  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα τής επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
  • Αποτελέσματα χρήσης
  • Έναρξη-διακοπή εργασιών
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Επιμελητήρια)

Ετικέτες: Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Α & Β Τάξης, ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Φοροτεχνικό, Λογιστικό, Τήρηση απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων, Έναρξη-διακοπή εργασιών