Εργατικά

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας
  • Απογραφή-έναρξη εργασιών σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών
  • Υποβολή Α.Π.Δ.
  • Συμπλήρωση και αποστολή εντύπων προς ΣΕΠΕ & ΟΑΕΔ
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ετικέτες: Λογιστικό, ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Εργασιακά θέματα, Υπολογισμός μισθοδοσίας