Προς πολίτες

 • Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1 & Ε2
 • Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας Ε9
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Δηλώσεις πόθεν έσχες
 • Υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού
 • Ρύθμιση οφειλών
 • Μισθωτήρια-συμβάσεις
 • Εργασιακά θέματα
 • Εκχώρηση μισθωμάτων
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Υποβολή αίτησης Α21
 • Υποβολή αίτησης πετρελαίου-θέρμανσης
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ

Ετικέτες: ΜΠΕΣΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Φοροτεχνικό, Λογιστικό, Δηλώσεις φόρου εισοδήματος, Ε1 & Ε2, ΕΝΦΙΑ, Έκδοση κλειδάριθμου, Φορολογικές δηλώσεις